واژه وگان پس از گیاه‌خواری ( وجترین)  ایجاد شد. وگانها صرفا گیاهخواری را کافی نمی‌دانند و تلاش دارند رنج حیوانات را که به علت استحصال محصولات آنها نیز ایجاد می‌شود از بین ببرند.

دونالد واتسون اصطلاح وگان را در سال 1944  تقریبا صد سال پس از اینکه کلمه گیاهخواری تأسیس شد تعریف کرد.  “گیاه خواران غیر لبنی”
انجمن وگان آن را به عنوان زیر تعریف کرد:
“ وگان اصولی که انسان باید بدون سواستفاده از حیوانات زندگی کند”.

کلمه گیاهخوار اولین بار در سال 1839  استفاده شد و به «رژیم غذایی سبزیجات» اشاره کرد.
 گیاهخواری ( وجترین)  به صورت زیر تعریف شده است:
عمل مخالفت با مصرف گوشت، و همچنین ممکن است شامل کنار گذاشتن محصولات جانبی ناشی از کشتار حیوانات باشد.

گیاه‌ خواری فقط کشتار مستقیم را به حداقل می ‌رساند.تمام گوشت ها و محصولات جانبی ذبح حیوانات نیز از این دسته اند. به عنوان مثال: ژلاتین، که از پوست جوش، تاندون‌ها یا رباط ‌های گاو بدست‌ می آید.

اما از نظر وگان ممکن است خریدار یک تخم مرغ به طور مستقیم یک حیوان را از بین نبرد،
اما بطور مثال در طبیعت رقابتی صنعت حیوانات،  ضروری است که بلافاصله بعد از تولد، جوجه های نر را از بین ببرند. بیش از 3  میلیون جوجه نر، هر ساله کشته می‌ شوند.

زیر شاخه‌ها در جدول زیر آمده است.